Monday, March 25, 2013

ബ് ഏദാ ദ് യൗമാൻ /B' EDAA D'YAWMAAN

ܒܥܹܐܕܵܐ ܕܝܵܐܘܿܡܵܢ ܢܸܓܕܘܿܠ ܟܠܝܼܠܵܐ
ܕܲܙܡܝܼܪܵܬܵܐ ܠܐܝܼܩܵܪ ܡܲܪܝܲܡ

ܠܒ݂ܝܼܫܲܬ݂ ܫܸܡܫܵܐ ܣܐܝܼܢܲܬ݂ ܣܲܗܪܵܐ
ܘܐܸܣܛܪܘܿܣ ܟܠܝܼܠܵܐ ܥܲܠ ܪܹܫ ܡܲܪܝܲܡ

ܚܵܘܵܐ ܒܬ݂ܘܼܠܬܵܐܲ ܐܲܥܠܲܬ݂ ܡܵܘܛܬܐܵ
ܚܲܝܹܐ ܝܸܗܒܲܬ݂ ܒܬ݂ܘܼܠܬܐܵ ܡܲܪܝܲܡ

ܙܠܵܦܬܐܵ ܕܟܝܼܬܐܵ ܡܣܲܬ݁ܪܲܬ݂ ܠܡܸܠܬܐܵ
ܡܲܪܓܵܢܝܼܬܐܵ ܡܵܪܬܵܐ ܡܲܪܝܲܡ

ܒܬ݂ܘܼܠܬܵܐ ܒܵܛܢܵܐ ܒܬ݂ܘܼܠܬܵܐ ܝܵܠܕܵܐ
ܠܐܠܵܗ ܡܸܠܬܐܵ ܕܠܵܐ ܚܒ݂ܵܠ ܡܲܪܝܲܡ

ܐܘܿ ܬܸܕ݂ܡܘܼܪܬܵܐ ܕܲܒ݂ܬ݂ܘܼܠܘܼܬܵܐ
ܒܬ݂ܘܼܠܬܵܐܲ ܘܐܸܡܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܡܲܪܝܲܡ

ܥܲܠ ܣܲܢܝܵܐ ܢܘܼܪ ܒܲܕܡܘܼܬ݂ ܛܲܠܵܐ
ܘܐܲܠܵܗ ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܒܓܵܘ ܥܘܼܒ݁ ܡܲܪܝܲܡ

ܟܝܵܢܹܐ ܬܪܲܝܵܢ ܕܠܵܐ ܣܵܟ ܚܘܼܠܛܵܢ
ܩܢܘܿܡܵܐ ܚܕܵܢܵܝ ܗܘܼ ܒܲܪ ܡܲܪܝܲܡ

ܠܵܘ ܬܪܹܝܢ ܒܢܲܝܵܐ ܐܸܠܵܐ ܚܲܕ ܒܪܵܐ
ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗܘܼܝܘܼ ܕܡܲܪܝܲܡ

ܐܲܠܵܗ ܡܬ݂ܘܿܡܵܝ ܘܐ݇ܢܵܫܵܐ ܡܫܲܡܠܲܝ
ܡܫܝܼܚܵܐ ܨܒ݂ܵܐܘܿܬ݂ ܕܝܸܠܕܲܬ݂ ܡܲܪܝܲܡ

ܠܵܐ ܐܸܬ݁ܛܲܡܐܲܬ݂ ܒܲܙܪܲܥ ܕܐܵܕܵܡ
ܘܲܗܘܵܬ݂ ܟܠܵܗ݁ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡ ܡܲܪܝܲܡ

ܡܵܪܬܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ܕܢܝܼܫܘܲܬ݂ ܙܲܠܓܹܐ
ܕܟܠ ܩܲܕ݁ܝܼܫܘܼ ܐܝܼܬ݂ܹܝܗ ܡܲܪܝܲܡ

ܚܸܫܘܿܟ ܫܸܡܫܵܐ ܐܘܿܥܲܡܛܵܢ ܣܲܗܪܵܐ
ܘܟܵܘܟ݁ܒܹܐ ܕܠܵܐ ܢܗܘܿܪ ܩܕܵܡܸܝܗ݁ ܕܡܲܪܝܲܡ

ܣܪܵܦܹܐ ܣܵܓܕ݁ܝܼܢ ܟܪܘܿܒܹܐ ܒܵܪܟ݁ܝܼܢ
ܘܚܲܝܠܹܐ ܢܵܦܠܝܼܢ ܠܥܹܢܹܝܗ݁ ܕܡܲܪܝܲܡ

ܪܘܼܟܵܒ݂ ܦܲܓܪܵܗ݁ ܠܵܐ ܣܵܟ ܐܸܫܬ݁ܪܝܼ
ܘܐܸܬ݂ܬ݂ܩܝܼܡ ܡ݂ܢ ܒܪܵܗ ܗܲܝܟܲܠ ܡܲܪܝܲܡ

ܘܕܲܒ݂ܪܵܗ݂ ܠܛܘܼܒ݂ܹܐ ܕܲܫܡܲܝܵܢܹܐ
ܘܡ݂ܢ ܝܲܡܝܼܢܹܗ ܐܵܘܬ݁ܒ݂ܵܗ݁ ܠܡܲܪܝܲܡ

ܥܲܠ ܟܠ ܒܪܝܼܬ݂ܵܐ ܘܫܘܼܠܛܵܢ ܥܸܠܵܝ
ܕܐܲܣܘܼܡܛܵܢܹܐ ܣܵܡܵܗ݁ ܠܡܲܪܝܲܡ

ܥܒ݂ܵܕ ܨܸܒ݂ܥܵܢ ܩܘܿܣܡܘܿܩܪܵܛܘܿܪ
ܡܲܠܟ݁ܬܵܐܲ ܡܨܲܒ݁ܬܐܵ ܙܗܝܼܬܵܐܲ ܡܲܪܝܲܡ

ܦܲܪܕܲܝܣ ܥܕܸܢ ܟܪܝܼܟ݂ܵܐ ܒܲܫܢܵܢ
ܕܒ݂ܵܗ݁ ܢܨܝܼܒ݂ ܐܝܼܠܵܢ ܕܚܲܝܹܐ ܡܲܪܝܲܡ

ܗܝܼ ܥܲܡܘܼܕܵܐ ܘܫܘܼܪܵܪ ܥܹܕܬܵܐ
ܬܸ݁ܪܥܵܐ ܕܡܲܕ݂ܢܲܚ ܕܐܲܚܝܼܕ݂ ܡܲܪܝܲܡ

ܐܲܥܸܠܲܝܢ ܡܵܪܝ ܒܗܵܢܵܐ ܬܲܪܥܵܐ
ܠܛܘܼܒܹܐ ܥܵܠܡܝܼܢ ܐܵܡܹܝܢ ܘܐܵܡܹܝܢ